Etikett: pattern trading

Är mönstret Day Trading lönsamt?

en daytrader som tittar på mönster

Pattern day trading innebär att man köper och säljer finansiella värdepapper, såsom aktier, optioner eller terminer, under samma handelsdag. Det handlar om att märka trender, pressa vinster och göra snabba affärer. Mönsterdagshandel kan vara potentiellt ...

eToro registrering