Är det lagligt att använda AI för aktiehandel?

Med den nya generationens framsteg, aktiehandel blir en allt populärare metod för att tjäna pengar. Aktiehandel kan sammanfattas som att köpa aktier till ett lägre pris och sälja dem till ett högre pris. Att investera i aktier har nu börjat bli ett populärt sätt att vinna rikedomar exponentiellt över tid. 

Det är ingen hemlighet att AI, även kallad artificiell intelligens, har kommit långt på senare tid. AI är ett verktyg som har utformats för att manipulera mänsklig intelligens till den grad att den till och med är bättre än den genomsnittliga mänskliga intelligensen. AI har dock inte heller varit främmande för kontroverser och det är framför allt på grund av detta som AI är olaglig eller förbjuden i samband med vissa verksamheter. 

Kombinera AI med aktiehandel och du har i stort sett en färdplan för en skatt! Men skulle det inte göra aktiehandel n orättvis? Och i så fall, är det ens lagligt att använda AI för aktiehandel? Det är förvirrande, eller hur? Som tur är för dig är jag här för att rädda dagen, så om du vill veta mer om AI:s juridiska förtjänster och hur du kan använda den till din fördel, fortsätt läsa! 

Är det lagligt att använda AI som ett verktyg på aktiemarknaden?

ai-stock-trading

För att besvara denna mest efterlängtade fråga på ett så enkelt sätt som möjligt: Ja, det är lagligt att använda AI och algoritmisk handel för aktiehandel. Men precis som allt annat kommer AI för aktiehandel inte utan sina egna regler och bestämmelser. Och därför finns de på plats så att utnyttjandet av marknaden begränsas.

Även om AI är lagligt har människor sina tvivel om det. Vissa anser att det är omoraliskt att använda artificiell intelligens för att komma före i spelet. Andra menar att AI inte är helt tillförlitlig eftersom AI inte kan ta hänsyn till världsliga angelägenheter eller oförutsedda omständigheter. Vissa anser till och med att det är fusk eftersom de hävdar att det är samma sak som insiderhandel.

Lagar och förordningar om användning av artificiell intelligens för aktiehandel

Det finns flera lagar och förordningar för användning av artificiell intelligens för aktiehandel. Dessa finns på plats för att begränsa utnyttjandet av aktiemarknaden och se till att aktiemarknaden inte slutar med att sjunka till följd av AI. Det är bäst att ha koll på alla dessa lagar och förordningar så att du inte hamnar mitt i en stämning! Nedan följer ett antal lagar och förordningar som har bedömts vara av största betydelse och relevans.

Den främsta och förmodligen viktigaste uppsättningen regler som finns är att försvara konsumenternas intressen. Dessa stadgar har antagits med det huvudsakliga målet att bevara sekretessen och säkerheten för personuppgifter och den personliga integritet som är livsviktig för en enskild person. De lagar som rör konsumentskydd är omfattande och omslutande, med exempel som General Data Protection Regulation (GDPR), AI Act och Fair Credit Reporting Act (FCRA), som alla tillämpas i Europeiska unionen. Dessutom är California Consumer Privacy Act (CCPA) en framträdande lag som gäller specifikt i Kalifornien.

lagstadgad aktiehandel

Artificiell intelligens (AI) har nått sådana höjder av sofistikering att det har blivit en svår uppgift att fastställa vem som bär skulden i händelse av olyckor. Som ett resultat av detta har rättssystemet infört åtgärder som syftar till att klargöra ansvaret under sådana omständigheter. Dessa bestämmelser säkerställer att enskilda personer och företag hålls ansvariga för de åtgärder som vidtas av den AI som de äger eller använder, vilket undanröjer alla oklarheter om ansvar. På så sätt uppmuntras företagen också att införliva mekanismer för felkontroll för att eliminera eventuella felsteg.

Ett annat problem med användningen av artificiell intelligens för aktiehandel är användningen av artificiell intelligens för manipulation av massmarknaden. Det finns lagar som är utformade mot detta problem så att det kan undvikas. Dessa förbjuder också handelsverktyg som enbart är baserade på AI. Några av de lagar som för närvarande är aktiva när det gäller detta är Commodity Exchange Act och Dodd-Frank Wall Street Reform.    

Med AI följer naturligtvis också säkerhet och säkerhetslagar. I USA är några av de lagar som tillämpas Securities Act of 1933 och Securities Exchange Act. Dessa gör lagen lika för mänskliga och AI-handlare, de genomför också offentliggörandet av specifik information om värdepappershandel. 

Slutsats 

Avancemanget av artificiell intelligens är en spelförändring på aktiemarknaden. Och som tur är för oss är allt lagligt! Men som med allting har det sina egna för- och nackdelar. cons så se till att läsa igenom dem så att du vet exakt vad du ger dig in på! Om artificiell intelligens används smart kan den hjälpa dig att göra de bästa affärerna och köpa de bästa aktierna!

Även om användningen av AI är laglig inom aktiehandel är det därför viktigt att man har all kunskap om de lagar som gäller för AI. Det är viktigt att använda handelsverktyg som är baserade på AI. Jag skulle också säga att man bör anlita en professionell person som kan förklara alla lagar som gäller för dig i ditt område när det gäller artificiell intelligens och aktiehandel. 

Avatar foto
Malik Hamza
Artiklar: 20
eToro registrering