9 anledningar till varför daghandel inte fungerar för dig

Daytrading, som är en av de fyra huvudsakliga handelsstilarna, är en snabb metod för att köpa och sälja finansiella instrument på aktiemarknaden. Denna handelsstil innebär att handlare håller sina affärer under en dag och gör flera affärer under samma dag genom att dra nytta av marknadens volatilitet och höga handelsvolymer. Daghandlare använder vanligtvis teknisk analys och kartläggningsverktyg för att identifiera handelsmöjligheter och göra affärer baserat på deras analys. 

Nybörjare lockas vanligtvis till denna handelsstil på grund av det snabba tempot och de höga vinsterna. Daghandel är dock också en högriskverksamhet som kräver en betydande mängd marknadskunskap, disciplin och tid. Framgångsrika daytraders kan hantera sina risker effektivt och anpassa sig snabbt till förändrade marknadsförhållanden. Ändå är daytrading inte för alla. 

Här är flera anledningar till varför daytrading inte fungerar för dig.

#1. Det är svårare än det verkar

Låt dig inte luras - daghandelns branta inlärningskurva och potentiella förluster motsvarar den höga avkastningen. Resurser på nätet kan ge andra intryck, men din unika handelsplan kräver engagemang och forskning. Att utveckla en handelsplan och ett tillvägagångssätt som är skräddarsytt för dina mål, din risktolerans och dina kunskaper kräver mycket tid och ansträngning.

Dessutom tenderar folk att anta att daytrading är enkelt på grund av tillgängliga marknadsdata, diagram och nyheter. Framgång inom daytrading beror dock på att man förfinar sina färdigheter genom rigorös forskning och testning. Processen att bygga upp en robust handelsstrategi kräver tid och uthållighet, vilket inte kan kringgås.

#2. Ingen strategi 

bristande kunskap

Utan en väldefinierad handelsfördel spelar daghandlare i blindo. En framgångsrik strategi kräver en fördel på marknaden, och för att skapa en sådan krävs tid och uthållighet. En handelsfördel kan vara ett tekniskt analysverktyg, en uppsättning regler för att gå in i och avsluta affärer eller ett unikt perspektiv på marknaden.

För att lyckas med daytrading krävs en strategi som antingen ger handlarna en större chans än 50% att lyckas eller som gör att de kan tjäna mer på vinnande affärer än de förlorar på misslyckade affärer. Att utveckla en handelsstrategi kan dock vara överväldigande, särskilt för nya handlare. Den ständigt föränderliga marknaden och dess inneboende osäkerheter gör att det är avgörande för handlare att anta en stegvis strategi för att bygga upp en handelsstrategi.

#3. Brist på kunskap

Nybörjare har svårt att hantera teknisk analys, eftersom det krävs expertis för att läsa diagram och tolka indikatorer. Att lära sig läsa diagram och använda indikatorer på ett effektivt sätt är en utmaning för nybörjare, som kanske inte förstår de mönster som visas på diagrammen eller vet hur man använder olika indikatorer på rätt sätt.

Dessutom är teknisk analys inte idiotsäker, eftersom osäkerheten alltid finns på aktiemarknaden. Även erfarna handlare som använder teknisk analys kan göra förluster. Det är avgörande för nya handlare att förstå att teknisk analys bara är ett verktyg som ska användas tillsammans med andra strategier och riskhanteringstekniker.

För att klara av utmaningarna med teknisk analys bör nya handlare börja med att lära sig grunderna i diagramläsning och indikatorer. De kan öva på demokonton, vilket gör att de kan testa sina strategier och tekniker utan att riskera riktiga pengar. Dessutom bör de dra nytta av de många online-resurser som finns tillgängliga, inklusive böcker, videor och online-kurser, för att förbättra sin förståelse och kunskap om teknisk analys.

#4. Oförmåga att kontrollera känslor

oförmåga att kontrollera känslor

Rädsla, girighet och andra känslor kan grumla omdömet och försämra handeln. Det är viktigt att hantera dina känslor för att undvika impulsiva beslut som kan sabotera din framgång. Rädsla kan få handlare att få panik och sälja sina positioner i förtid, vilket ofta leder till missade möjligheter och lägre vinster.

Omvänt kan girighet fresta näringsidkare att hålla fast vid en position och förvänta sig högre vinster, vilket ofta leder till förluster. En rad andra känslor, som ilska eller frustration, kan också påverka en näringsidkares resultat negativt. När en näringsidkare upplever en rad förluster, vilket leder till ilska eller frustration, kan han eller hon tillgripa överdrivet aggressiva handelstaktiker, ta omotiverade risker och göra förhastade, impulsiva val.

#5. Brist på tålamod

Tålamod är en viktig egenskap för daytraders, eftersom det gör det möjligt för dem att vänta på rätt handelsmöjligheter och undvika impulsiva beslut baserade på känslor eller ofullständig information. Många nya handlare kämpar med missuppfattningen att de snabbt kan börja handla och göra vinster utan att anstränga sig särskilt mycket. Att bli en framgångsrik handlare kräver dock inte bara hårt arbete utan också tid och engagemang för att studera marknaderna.

Dessutom är uthållighet avgörande för daytraders, särskilt när de möter motgångar eller perioder av underprestation. Framgångsrika handlare förblir beslutsamma och engagerade i att förfina sina strategier, lära sig av sina misstag och göra nödvändiga justeringar. De förstår att daytrading är en långsiktig strävan och att konsekvent framgång kräver ständig ansträngning och anpassning.

För att odla tålamod och uthållighet bör nya handlare fokusera på att ställa realistiska förväntningar och utveckla en solid förståelse för marknaden innan de börjar handla. Genom att ägna tillräckligt med tid åt att lära sig och öva på handelsstrategier kan handlare bygga upp de färdigheter som krävs för att lyckas i den snabba världen av daytrading. Att upprätthålla ett tillväxttänkande och omfamna kontinuerlig förbättring kan dessutom hjälpa handlare att förbli uthålliga och anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden.

#6. Dålig riskhantering 

hantering av dåliga risker

Riskhantering är en central del av daytrading, men nybörjare struntar ofta i den. Denna förbiseende kan visa sig på olika sätt, till exempel genom att ta på sig affärer utöver kontots kapacitet, försumma stop-loss-order för att begränsa förlusterna och otillräcklig portföljspridning. Dessa felsteg kan leda till betydande förluster och snabbt tömma en näringsidkares konto.

Smarta daytraders inser att riskhantering är en oumbärlig del av deras handelsstrategi. De investerar tid i att granska och dissekera marknadsdata, identifiera möjliga risker och utforma strategier för att hantera dem. Detta omfattar att förstå marknadens volatilitet, genomföra lämpliga stop-loss-ordrar och beräkna optimala positionsstorlekar för varje handel, med hänsyn till deras kontosaldo och risktolerans.

För att förbättra riskhanteringen bör näringsidkare upprätta en grundlig handelsplan som tar hänsyn till marknadsförhållanden, risktolerans och kontostorlek. Detta ramverk bör innehålla exakta risk- och belöningsförhållanden, direktiv om stop-loss och parametrar för positionsstorlek. Genom att koncentrera sig på effektiv riskhantering kan handlare begränsa förlusterna, optimera vinsterna och lindra den känslomässiga påfrestning som är knuten till daytrading, vilket i slutändan främjar ett bättre beslutsfattande och mer konsekventa resultat.

#7. För stor handel

Att handla för stort innebär att placera affärer som är för stora för din kontostorlek eller risktolerans. Detta kan hända när handlare blir giriga eller överdrivet självsäkra och tror att de har hittat det perfekta sättet att göra en snabb vinst. Tyvärr leder detta tillvägagångssätt ofta till betydande förluster, eftersom riskerna med att handla för stort vida överstiger eventuella vinster.

När näringsidkare riskerar en för stor del av sitt konto kan de bli oroliga och stressade, vilket kan försämra deras omdöme och leda till irrationella beslut. Framgångsrika daytraders förstår vikten av att hantera sin risk och undvika frestelsen att handla för stort. De vet att handel inte är ett sätt att bli rik på pengar och att det krävs tid, tålamod och disciplin för att lyckas.

För att undvika att hamna i fällan att handla för stort är det viktigt att utveckla en en lämplig handelsplan som tar hänsyn till din kontostorlek, risktolerans och marknadsförhållanden. Detta innebär att du måste fastställa tydliga risk- och belöningsförhållanden, använda stop-loss-ordrar och undvika frestelsen att till varje pris jaga vinster. Genom att göra detta kan näringsidkare behålla ett sansat förhållningssätt till sin handel och undvika många av de fallgropar som nya och oerfarna daytraders råkar ut för.

#8. Otillräckligt kapital och otillbörlig hävstångseffekt

otillräckligt kapital

En viktig orsak till att daytraders kämpar är att de inte har tillräckligt med kapital för att kunna handla på ett effektivt sätt. Ett litet kontosaldo kan avsevärt begränsa dina handelsmöjligheter och göra det svårt att diversifiera din portfölj. Det kan också leda till ett oproportionerligt fokus på kortsiktiga vinster, vilket kan resultera i en högre sannolikhet för att göra impulsiva, högriskhandelstransaktioner.

Dessutom kan felaktig användning av hävstång kan förvärra problemet. Medan hävstångseffekten potentiellt kan öka vinsterna kan den också öka förlusterna, vilket kan leda till katastrofala konsekvenser för handlare som inte hanterar sin risk på rätt sätt. Nya handlare måste förstå hävstångens tveeggade natur och använda den med omdöme, med tanke på deras kontostorlek, risktolerans och övergripande handelsstrategi.

För att lösa detta problem bör näringsidkare se till att de har tillräckligt med kapital innan de börjar handla med dagsaffärer. Detta möjliggör en mer diversifierad portfölj och minskar trycket på att fatta förhastade beslut i jakten på kortsiktiga vinster. Dessutom är det viktigt att lära sig om och förstå riskerna med hävstångseffekten och använda den på ett disciplinerat och ansvarsfullt sätt för att undvika att förvärra förlusterna.

#9. Otillräckligt tidsåtgång och fortlöpande utbildning

Daytrading kräver ett betydande tidsåtgång för att hålla sig informerad, utveckla strategier och övervaka marknaderna. Många handlare underskattar den tid och de ansträngningar som krävs för att lyckas i denna snabba miljö. Att jonglera daytrading med andra åtaganden, t.ex. ett heltidsjobb eller familjeförpliktelser, kan leda till otillräckligt fokus, dåligt beslutsfattande och i slutändan till att handeln misslyckas.

Dessutom är fortbildning avgörande för att ligga steget före i den ständigt föränderliga marknadsdynamiken. Framgångsrika daytraders inser vikten av kontinuerligt lärande och självförbättring och håller sig uppdaterade med de senaste trenderna, verktygen och strategierna för att behålla sin konkurrensfördel.

För att övervinna denna utmaning bör blivande daghandlare bedöma sin tillgänglighet och sitt engagemang för att avsätta den tid som krävs för att lyckas inom detta krävande område. Att avsätta regelbunden tid för marknadsundersökningar, strategiutveckling och handelspraktik kan bidra till att bygga upp de färdigheter och den erfarenhet som krävs för att lyckas. Om man dessutom prioriterar kontinuerlig utbildning och håller sig informerad om branschens utveckling kan handlarna anpassa sina strategier och behålla en konkurrensfördel i den ständigt föränderliga världen av daytrading.

Avatar foto
Malik Hamza
Artiklar: 20
eToro registrering