Technische analyse

Technische analyse is een methode die wordt gebruikt om de toekomstige prijsbewegingen van een financieel actief te evalueren en te voorspellen op basis van de historische prijs, het volume en vaak ook de open rente. Deze methode is gebaseerd op de overtuiging dat historische handelsactiviteiten en prijspatronen krachtige indicatoren kunnen zijn voor de toekomstige prijsrichting van een actief.

Technische analyse Illustratie

Belangrijkste principes van technische analyse

 1. Prijskortingen Alles: Alles wat de prijs mogelijk kan beïnvloeden (nieuws, gebeurtenissen, inkomsten, enz.) wordt al weerspiegeld in de prijs van de activa.
 2. Prijsbewegingen in Trends: Technische analisten geloven dat prijzen bewegen in trendpatronen op de korte, middellange en lange termijn.
 3. De geschiedenis herhaalt zich: Het repetitieve karakter van prijsbewegingen wordt toegeschreven aan de marktpsychologie; marktdeelnemers hebben de neiging om in de loop der tijd consistent te reageren op vergelijkbare marktprikkels.

Belangrijkste hulpmiddelen en technieken

 • Grafieken: Het meest basale hulpmiddel voor een technisch analist. Soorten zijn onder andere lijngrafieken, staafdiagrammen en candlestick-grafieken.
 • Bewegende gemiddelden: Deze indicator helpt prijsgegevens af te vlakken tot een enkele vloeiende lijn, waardoor het gemakkelijker wordt de richting van de trend te bepalen.
 • Relatieve Sterkte Index (RSI): Meet de snelheid en verandering van prijsbewegingen en geeft overgekochte of oververkochte condities aan.
 • Volume-analyse: Het analyseren van het volume kan inzicht geven in de sterkte of zwakte van een prijstrend.
 • Steun- en weerstandsniveaus: Dit zijn de niveaus waarop de koop- of verkoopinteresse aanzienlijk sterk is en de prijs van de activa overtreft om zijn richting te blijven volgen.
 • Patronen: Technische analisten zoeken naar patronen zoals hoofd en schouders, driehoeken en vlaggen om toekomstige koersbewegingen te voorspellen.
 • Bewegend gemiddelde convergentie divergentie (MACD): Een trendvolgende momentumindicator die de relatie weergeeft tussen twee voortschrijdende gemiddelden van de prijs van een actief.

Sterke punten en beperkingen

 • Sterke punten:
  • Hiermee kunnen trends en patronen op een relatief eenvoudige manier worden vastgesteld.
  • Biedt hulpmiddelen voor het bepalen van potentiële in- en uitstappunten.
  • Kan worden gebruikt voor verschillende tijdsbestekken en activa.
 • Beperkingen:
  • Gebaseerd op historische gegevens, die geen garantie bieden voor toekomstige prestaties.
  • Kan soms valse signalen produceren.
  • Houdt mogelijk niet altijd rekening met plotselinge, onvoorspelbare marktgebeurtenissen of veranderingen in fundamentele factoren.

Fundamentele versus technische analyse

Terwijl technische analyse zich richt op grafieken en patronen, fundamentele analyse kijkt naar economische, financiële en andere kwalitatieve en kwantitatieve factoren (zoals inkomsten, omzet en trends in de sector) om de intrinsieke waarde van een actief in te schatten. Veel handelaren combineren beide vormen om uitgebreidere handelsbeslissingen te nemen.

Conclusie

Technische analyse is een veelgebruikt hulpmiddel dat handelaren en beleggers een visuele weergave biedt van de prestaties van een activum in het verleden en een indicatie van mogelijke toekomstige bewegingen. Maar zoals bij alle beleggingsstrategieën is het essentieel om technische analyse te gebruiken in combinatie met andere hulpmiddelen en onderzoeksmethoden om weloverwogen beslissingen te nemen.

Avatar foto
Drie Investeerders
Artikelen: 27
eToro Aanmelden