Voorwaarden

Voorwaarden

Door de app te downloaden of te gebruiken, zijn deze voorwaarden automatisch op u van toepassing - u moet er daarom voor zorgen dat u ze zorgvuldig leest voordat u de app gebruikt. U mag de app, geen enkel deel van de app of onze handelsmerken op geen enkele manier kopiëren of wijzigen. U mag niet proberen de broncode van de app te extraheren, en u mag ook niet proberen de app in andere talen te vertalen of afgeleide versies te maken. De app zelf, en alle handelsmerken, auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die ermee verband houden, behoren nog steeds toe aan Three Investeers.

Three Investeers doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de app zo nuttig en efficiënt mogelijk is. Om die reden behouden wij ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in de app of kosten in rekening te brengen voor de diensten ervan. Wij zullen u nooit kosten in rekening brengen voor de app of zijn diensten zonder u heel duidelijk te maken waarvoor u precies betaalt.

De Three Investeers app bewaart en verwerkt persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt, om onze Dienst te kunnen leveren. Het is uw verantwoordelijkheid om uw telefoon en de toegang tot de app veilig te houden. Daarom raden wij u aan uw telefoon niet te jailbreaken of te rooten, wat het proces is waarbij softwarebeperkingen en beperkingen die door het officiële besturingssysteem van uw apparaat worden opgelegd, worden verwijderd. Het kan uw telefoon kwetsbaar maken voor malware/virussen/misdadige programma's, de beveiligingsfuncties van uw telefoon in gevaar brengen en het kan betekenen dat de Three Investeers app niet goed of helemaal niet werkt.

De app maakt gebruik van diensten van derden die hun eigen Algemene Voorwaarden verklaren.

Link naar algemene voorwaarden van door de app gebruikte externe dienstverleners

U moet zich ervan bewust zijn dat er bepaalde zaken zijn waarvoor Three Investeers geen verantwoordelijkheid neemt. Bepaalde functies van de app vereisen een actieve internetverbinding. De verbinding kan Wi-Fi zijn, of geleverd door uw mobiele netwerk provider, maar Three Investeers kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het niet volledig functioneren van de app als u geen toegang heeft tot Wi-Fi, en u geen data over heeft.

 

Als u de app buiten een gebied met Wi-Fi gebruikt, moet u eraan denken dat de voorwaarden van de overeenkomst met uw mobiele netwerkprovider nog steeds van toepassing zijn. Als gevolg daarvan kan uw mobiele provider u de kosten van gegevens voor de duur van de verbinding tijdens de toegang tot de app in rekening brengen, of andere kosten van derden. Door de app te gebruiken, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor dergelijke kosten, met inbegrip van kosten voor roaminggegevens als u de app buiten uw thuisgebied (d.w.z. regio of land) gebruikt zonder gegevensroaming uit te schakelen. Als u niet de betaler bent van de rekening van het apparaat waarop u de app gebruikt, dient u zich ervan bewust te zijn dat wij ervan uitgaan dat u toestemming hebt gekregen van de betaler om de app te gebruiken.

In dezelfde zin kan Three Investeers niet altijd de verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop je de app gebruikt. Je moet ervoor zorgen dat je toestel opgeladen blijft - als de batterij leeg raakt en je het niet kunt aanzetten om gebruik te maken van de Service, kan Three Investeers geen verantwoordelijkheid nemen.

Met betrekking tot de verantwoordelijkheid van Three Investeers voor uw gebruik van de app, is het belangrijk om in gedachten te houden dat, hoewel wij ernaar streven dat de app te allen tijde bijgewerkt en correct is, wij afhankelijk zijn van derden om informatie aan ons te verstrekken zodat wij deze aan u beschikbaar kunnen stellen. Three Investeers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies, direct of indirect, dat u ondervindt als gevolg van het volledig vertrouwen op deze functionaliteit van de app.

Op een bepaald moment willen we de app bijwerken. De app is momenteel beschikbaar op Android & iOS - de vereisten voor beide systemen (en voor eventuele extra systemen waarnaar we besluiten de beschikbaarheid van de app uit te breiden) kunnen veranderen, en je zult de updates moeten downloaden als je de app wilt blijven gebruiken. Three Investeers belooft niet dat zij de app altijd zal updaten zodat deze relevant is voor u en/of werkt met de Android & iOS versie die u op uw apparaat heeft geïnstalleerd. U belooft echter altijd updates van de applicatie te accepteren wanneer deze u worden aangeboden, Wij kunnen ook wensen te stoppen met het leveren van de app, en kunnen het gebruik ervan op elk moment beëindigen zonder u daarvan in kennis te stellen. Tenzij wij u anders vertellen, eindigen bij beëindiging (a) de rechten en licenties die in deze voorwaarden aan u worden verleend; (b) moet u stoppen met het gebruik van de app en (indien nodig) deze van uw apparaat verwijderen.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij kunnen onze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. U wordt dus aangeraden deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Algemene Voorwaarden op deze pagina te plaatsen.

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 2021-11-01

Contacteer ons

Als u vragen of suggesties hebt over onze Algemene Voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected].

nl_NLDutch