Noklusējuma attēls

Maliks Hamza

Is Pattern Day Trading Profitable?

Pattern day trading refers to the buying and selling of financial securities, such as stocks, options, or futures, within the same trading day. It revolves around noticing trends, squeezing profits, and making quick trades. Pattern day trading can be potentially…

Is Day Trading Gambling? Explained

Day trading, the practice of buying and selling financial instruments within a single trading day, has gained significant popularity in recent years.  With the rise of online trading platforms and the entrance of AI in trading, more individuals are attracted…

Vai akciju tirdzniecības roboti ir ienesīgi?

stock-bot-profitable

Mākslīgais intelekts strauji pārveido mūsu pasauli un kļūst par neatņemamu mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļu. Tagad ir pienācis laiks izmantot tā potenciālu un pielietot to tā, lai patiesi uzlabotu mūsu dzīvi, sākot no uzdevumu vienkāršošanas līdz efektivitātes palielināšanai. Akciju tirdzniecība...

lvLatvian