Αρχική σελίδα " Γλωσσάριο " Μοτίβο Sniper™️ Κουίζ

Τι είναι το Pattern Sniper™️ Quiz;

Το Μοτίβο σκοπευτή κουίζ is an interactive quiz-like game designed to assess and challenge a trader’s pattern recognition skills. It tests the ability to identify, analyze, and react to various technical chart formations and broader trading knowledge.

Στιγμιότυπα οθόνης Pattern Sniper

Features

 • Αξιολόγηση δεξιοτήτων
  Traders can take the quiz to test their proficiency in pattern recognition and understand areas they might need to improve.
 • Εκπαίδευση
  As part of ongoing education or refresher courses, ensure that traders remain sharp in spotting and acting on critical chart patterns.
 • Ανταγωνιστικές προκλήσεις
  Some users might engage with the quiz as a form of competition, trying to outscore their previous records or comparing their scores with peers.
 • Reinforcement Learning
  Pattern Sniper uses reinforcement learning, a research-backed method of improving learning efficiency.

Let’s go

The Pattern Sniper Quiz is made for traders to evaluate their technical analysis skills and improve their overall trading knowledge. You can try the Pattern Sniper quiz by downloading the mobile app or by accessing the quiz directly from your browser with the new web app.

Open technical analysis quiz
Φωτογραφία avatar
Τρεις επενδυτές
Άρθρα: 27
Εγγραφή στο eToro