Ετικέτα: guide

Είναι κερδοφόρο το Pattern Day Trading;

ένας έμπορος ημέρας που κοιτάζει τα μοτίβα

Το pattern day trading αναφέρεται στην αγορά και πώληση χρηματοοικονομικών τίτλων, όπως μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, εντός της ίδιας ημέρας διαπραγμάτευσης. Περιστρέφεται γύρω από την παρατήρηση των τάσεων, τη συμπίεση των κερδών και την πραγματοποίηση γρήγορων συναλλαγών. Το pattern day trading μπορεί να είναι δυνητικά...

Εγγραφή στο eToro